Badania na temat oczekiwań oraz znajomości zagadnień Big Data

Badania na temat oczekiwań oraz znajomości zagadnień Big Data

W minionych miesiącach zespół projektu (projekt nr 2020-1-PL01-KA203-082197 „Innovations for Big Data in a Real World”) prowadził  badania na temat  oczekiwań oraz znajomości zagadnień Big Data wśród studentów i wykładowców.

Zostały zebrane informacje na temat poszukiwanych kompetencji dla specjalistów Big Data wśród pracodawców. Monitoringowi zostali również poddani absolwenci.

Wyniki badań są w trakcie opracowania i już w niedługim czasie zostaną przedstawione  ich wnioski.

Te same badania wykonywane są w krajach partnerskich czyli Bułgarii, Ukrainie, Serbii.

Comments are closed.